Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I stopień referencyjny systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

 • Siedlce – ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, tel. 25 631 08 67
 • Mińsk Mazowiecki – ul. Olsztyńska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 509 927 446

Źródło: https://pacjent.gov.pl/artykul/leczenie-psychiatryczne-mlodziezy-i-dzieci

Leczenie psychiatryczne i uzależnień młodzieży i dzieci

Specjaliści zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży starają się zrozumieć problemy pacjenta, znaleźć ich przyczyny i postawić diagnozę. Dzięki temu mogą dobrać najlepsze leczenie. Leki mogą być częścią leczenia, ale w psychiatrii dzieci i młodzieży psychoterapia i terapia rodzin są często najważniejsze.

Leczenie powinno odbywać się w trybie ambulatoryjnym (porady lekarskie, psychologiczne lub sesje psychoterapeutyczne), w tym:

 • środowiskowym (wizyty domowe lub środowiskowe) i
 • dziennym (opieka lekarska, zajęcia terapeutyczne oraz sesje psychoterapeutyczne zorganizowane w ramach leczenia, 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, przez określony czas).

Jeżeli takie leczenie nie przynosi efektów terapeutycznych, pacjent jest kierowany na leczenie w trybie stacjonarnym, całodobowym (pobyt w szpitalu, ośrodku). W obydwu formach leczenia udzielana jest adekwatna pomoc dzieciom i młodzieży doświadczającym sytuacji kryzysowych, chorującym psychicznie lub uzależnionym.

Świadczenia ambulatoryjne

Aby skorzystać ze świadczeń ambulatoryjnych, dzieci i młodzież nie potrzebują skierowania. Zgodę na leczenie muszą wyrazić ich rodzice lub przedstawiciele ustawowi.

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny

To poradnie, które obejmują opieką dzieci, młodzież i ich rodzinę w przypadku niepokojących objawów związanych z zaburzeniami zachowania oraz innymi problemami natury psychicznej. Pracują w nich specjaliści:

 • psychologowie
 • psychoterapeuci
 • terapeuci środowiskowi.

Podstawą ich leczenia jest psychoterapia oraz praca w środowisku pacjenta, czyli:

 • w domu – w rodzinie
 • w szkole – w gronie rówieśniczym.

Z tego powodu wybierz ośrodek jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Poradnie zdrowia psychicznego i inne

Potrzebna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą? Trzeba postawić rozpoznanie lub objąć profesjonalną opieką medyczną dziecko ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, w tym uzależnieniem? Udaj się do:

 • poradni zdrowia psychicznego
 • poradni wysokospecjalistycznej (np. leczenia nerwic, dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju)
 • poradni leczenia uzależnień.

Świadczenia stacjonarne (szpitale psychiatryczne)

W szpitalu leczeni są pacjenci wymagający stałej obserwacji i opieki, na podstawie:

 • skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • skierowania z gabinetu prywatnego
 • postanowienia sądu.

Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza jest ważne 14 dni. Nie istnieje podział na rejony. Zwykle dziecko zostanie skierowane do oddziału najbliższego miejsca zamieszkania, a czasami miejsca, w którym akurat przebywa (np. podczas wakacji).

W nagłej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia:

 • dzwoń na numer alarmowy 112
 • dzwoń na pogotowie ratunkowe 999
 • udaj się na najbliższą izbę przyjęć w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny dla dzieci
 • udaj się na SOR (szpitalny oddział ratunkowy) w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny dla dzieci.

Pamiętaj! W takich okolicznościach nie potrzebujesz skierowania do szpitala.

Leczenie się blisko domu jest wygodniejsze, szczególnie dla rodziny (łatwiej przyjeżdżać na spotkania czy przywieźć rzeczy). Jeżeli jednak Twoje dziecko powinno nagle i pilnie znaleźć się w szpitalu, zostanie przyjęte do najbliższego z wolnym miejscem. Jako rodzic lub przedstawiciel ustawowy masz prawo nie tylko do odwiedzin, ale i do pobytu wraz dzieckiem w szpitalu podczas jego hospitalizacji.

Jeśli nastolatek ukończył 16 lat i więcej, zostanie zapytany o zgodę na hospitalizację. Muszą się na nią zgodzić też rodzice lub przedstawiciele ustawowi. Jeśli są w tej kwestii odmiennego zdania, decyzję podejmuje sąd rodzinny. W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia możliwe jest przyjęcie bez tej zgody do szpitala lub oddziału psychiatrycznego. Każdorazowo musi być one zatwierdzone przez sąd rodzinny.

Wiele praktycznych informacji o leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży oraz o funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych znajdziesz w materiałach przygotowanych przez rzecznika praw pacjenta.

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast