IX FORUM ZDROWIA WIEJSKIEGO EURIPA (7-9 listopada 2019)

 

EURIPA (Europejskie Stowarzyszenie Praktyków Wiejskich i Izolowanych) – organizacja sieciowa WONCA Europe – oraz Portugalskie Stowarzyszenie Medycyny Ogólnej i Rodzinnej (APMGF) podjęły się zorganizowania 9. Forum Zdrowia Obszarów Wiejskich EURIPA na Wyspach Azorskich (Ponta Delgada) (7-9 listopada 2019).

Motto tegorocznego wydarzenia:
„Izolacja i medycyna wiejska: innowacyjne rozwiązania dla rozwoju lokalnych usług zdrowotnych”.

Program wydarzenia został skoncentrowany wokół trzech głównych osi: ostrych warunków zdrowotnych, stanów przewlekłych i interwencji klinicznych na obszarach wiejskich / odizolowanych.

W 9. Forum EURIPA uczestniczyli przedstawiciele Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o., którzy mieli okazję do wymiany wymiany doświadczeń z lekarzami rodzinnymi również z krajów Ameryki Południowej i Środkowej.  

Szczegółowe informacje o wydarzeniu

znajdują się na stronie https://www.euripaforum2019.eu/

 


Dr Paweł Żuk zaprezentował temat związany z opieką nad seniorami w Dziennych Domach Wsparcia.

 

Galeria zdjęć

10. Forum zdrowia obszarów wiejskich EURIPA odbędzie się w Polsce

Komitet Wykonawczy EURIPA zadecydował o organizacji 10. Forum zdrowia obszarów wiejskich EURIPA w Polsce.

Wydarzenie pod hasłem „Zrozumienie naszych pacjentów – ścisła współpraca”

odbędzie się w Siedlcach w dniach 17–19 września 2020 r.

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast