Tryb składania skarg, wniosków i opinii
 

Wszelkie uwagi dotyczące świadczenia usług przez nasze placówki, pacjent i jego rodzina mogą wyrazić w formie ustnej lub pisemnej:

 • e mail: biurocentrum.med.pl
 • e mail: opiniecentrum.med.pl
 • pismo
 • dokonanie wpisu na „Formularzu wyrażenia opinii”, który dostępny jest w każdej placówce w rejestracji

Reklamacje przyjmowane są :

 • w rejestracjach placówek Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o.
 • w biurze Obsługi Zarządu w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12
 • u Kierowników poszczególnych placówek

Czas odpowiedzi na skargi wynosi do 30 dni.

 

 

Formularz opinii

  « * » pola wymagane

  * Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Ustawienia

  Czcionka
  Kontrast