PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Miejsce udzielania świadczeń:

ul. Sokołowska 161

08-110 Siedlce

Porady wykonywane są w ramach umowy z NFZ.

Zapisy pod nr tel. 25 631 08 67
Poradnie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.

 

Punkt metadonowy czynny od Poniedziałku do Piątku w godz. 7:30-10:00
Zapisy pod nr tel. 506 007 410

 

 

Galeria zdjęć

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Pomoc psychologiczna w Poradni obejmuje 

 • rozwój osobowości
 • pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych (utrata bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy)
 • niską samoocenę
 • depresję
 • problemy osobiste
 • problemy w relacjach partnerskich
 • stres
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia myślenia
 • inne zaburzenia psychiczne

 

Oferta poradni

 • diagnoza psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych
 • terapia par/małżeństw
 • interwencja kryzysowa
 • konsultacje i porady psychologiczne
 • treningi oraz warsztaty psychoedukacyjne
 • porady lekarzy psychiatrów
 

Poradnia adresowana jest do:

 • osób uzależnionych od alkoholu
 • osób współuzależnionych
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików

 

OFERTA TERAPEUTYCZNA PORADNI:

diagnoza uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, motywowanie do terapii oraz do uczestnictwa w mitingach AA, Al-Anon, DDA


PORADY LEKARZY PSYCHIATRÓW

 • powikłania na skutek nadużywania alkoholu,
 • skierowanie na oddział detoksykacyjny,
 • zaburzenia snu i pamięci,
 • nerwowość

 

OBJAWY SUGERUJĄCE UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU

 • upijanie się
 • spożywanie alkoholu rano
 • codzienne picie niewielkich ilości alkoholu dla przyjemności
 • picie w samotności lub w ukryciu
 • picie mimo szkód powodowanych piciem
 • szukanie pretekstów do picia alkoholu
 • zaniedbywanie obowiązków z powodu picia
 • prowadzenie auta po spożyciu alkoholu
 • występowanie zaników pamięci, tzw. urwane filmy po spożyciu alkoholu
 • reagowanie złością na podejmowane przez bliskich próby rozmowy o konieczności ograniczenia picia
 • regularne łamanie składanych obietnic abstynencji
 • okłamywanie w sprawie ilości wypijanego alkoholu
 

GRUPA AA (Anonimowi Alkoholicy) – spotkania w każdy piątek godz. 17:00

Program Substytucyjnego Leczenia Metadonem
– skierowany do osób uzależnionych od narkotyków opioidowych

Bliższe informacje pod numerem:
506 007 410 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-10:00)

Wskazania do przyjęcia na leczenie metadonem:

 • przewlekłe uzależnienie od opiatów
 • dodatkowe uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych, w tym leków z grupy benzodiazepin
 • uzależnienie od opiatów i psychoza
 • uzależnienie od opiatów i zakażenie HIV lub AIDS bezobjawowy

 

ZAŁOŻENIE:
poprawa stanu somatycznego i psychicznego
oraz reintegracja społeczna osób uzależnionych

 

GRUPA AN (Anonimowi Narkomani) – spotkania w każdą środę godz. 18:00

KONSULTACJE LEKARZY PSYCHIATRÓW:

 • Agnieszka Dziewulska
 • Dorota Sznajder-Borkowska
 • Adam Kulesza – program metadonowy

KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE:

 • Bolesław Białas – psycholog kliniczny
 • Andrzej Skaruz – instruktor terapii uzależnień
 • Inga Grzebieliszewska – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Adriana Szubielska – psycholog
 • Kalina Jezierska – psycholog
 • Natalia Borowiec – psycholog
 • Małgorzata Kwiatkowska – psycholog
 • Magdalena Perz – psycholog
 • Katarzyna Zajączkowska – specjalista psychoterapii
 • Katarzyna Wernio-Tomasiuk – psycholog
 • Grzegorz Tomasiuk – psycholog

Galeria zdjęć