Deklaracje POZ

 Pobierz

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że zmienił się podmiot leczniczy zarządzający Zakładami Opiekuńczo-Leczniczymi w Oleśnicy i Krynce. Zakres świadczeń udzielanych pacjentom pozostaje, jak dotychczas.

ZOL Oleśnica i ZOL Krynka działają pod nazwą:

  • Zakład leczniczy: NZOZ VIS SENIOR – ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY Jednostka organizacyjna: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Oleśnicy
  • Zakład leczniczy: NZOZ VIS SENIOR – ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY Jednostka organizacyjna: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krynce

Podmiot leczniczy: VIS SENIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

W związku z powyższym wprowadzone zostają nowe wzory dokumentów dla osób ubiegających się o przyjęcie do placówek NZOZ VIS SENIOR – ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY.

Procedura przyjęcia do ZOL

 Pobierz

Deklaracja wyboru placówki ZOL

 Pobierz

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL/ZPO

 Pobierz

Wywiad pielęgniarski i świadczenie lekarskie

 Pobierz

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 Pobierz

Oświadczenie

 Pobierz

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL (karta oceny w skali Barthel)

 Pobierz

Karta oceny dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - skala GLASGOW

 Pobierz

Karta kwalifikacji pacjenta wentylowanego mechanicznie wydana przez lekarza anestezjologa

 Pobierz

Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA)

 Pobierz

Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (NUTRITIONAL RISK SCORE NRS) dla pacjentów wymagających żywienia przez sztuczną drogę żywieniową (PEG)

 Pobierz

Zamówienie - recepta na leki

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast