Procedura przyjęcia do ZOL

 Pobierz

Deklaracja wyboru placówki ZOL

 Pobierz

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL/ZPO

 Pobierz

Wywiad pielęgniarski i świadczenie lekarskie

 Pobierz

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 Pobierz

Oświadczenie

 Pobierz

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL (karta oceny w skali Barthel)

 Pobierz

Karta oceny dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - skala GLASGOW

 Pobierz

Karta kwalifikacji pacjenta wentylowanego mechanicznie wydana przez lekarza anestezjologa

 Pobierz

Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA)

 Pobierz

Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (NUTRITIONAL RISK SCORE NRS) dla pacjentów wymagających żywienia przez sztuczną drogę żywieniową (PEG)

 Pobierz

Deklaracje POZ

 Pobierz