Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Opieka lekarza rodzinnego przysługuje osobom:

1. Posiadającym aktualny dokument tożsamości.
2. Posiadającym dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (dowód ubezpieczenia).
3. Osobom, które zadeklarowały pisemnie przynależność do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej w przychodni Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

W ciągu roku można trzykrotnie bezpłatnie wybrać lekarza POZ. 

Wypełnij on-line lub pobierz (do uzupełnienia) formularz deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej