Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Opieka lekarza rodzinnego przysługuje osobom:

1. Posiadającym aktualny dokument tożsamości.
2. Posiadającym dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (dowód ubezpieczenia).
3. Osobom, które zadeklarowały pisemnie przynależność do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej w przychodni Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

W ciągu roku można trzykrotnie bezpłatnie wybrać lekarza POZ. 

Rozporządzenie MZ z 26 czerwca 2020 w sprawie wzorów dekalracji wyboru świadczeniodawcy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 Pobierz

Deklaracja wyboru lekarza POZ

 Pobierz

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

 Pobierz

Deklaracja wyboru położnej POZ

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast