Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

08-110 Siedlce

ul. Niklowa 9

NIP 821-20-25-575

REGON 710529892

Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Numer rejestru KRS: 0000036205

 

Biuro Zarządu:

08-110 Siedlce

ul. Terespolska 12

 

Firma Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. prowadząca Przychodnie Zdrowia Centrum to Regionalny Lider na Rynku Ambulatoryjnych Usług Medycznych w powiatach siedleckim, mińskim i łukowskim, sokołowskim, garwolińskim, wołomińskim, ostrowskim, węgrowskim. Spółka Centrum powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników sektora zdrowotnego. Przychodnie Centrum mają pod opieką 88 000 pacjentów w ramach POZ, ponad 11 000 dzieci w ramach medycyny szkolnej, prowadzonych jest ponad dwadzieścia różnych poradni specjalistycznych.


MISJA:

Profesjonalizm, bezpieczeństwo i odpowiedzialność w dostarczaniu usług zdrowotnych dla naszych pacjentów i ich najbliższych


 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. posiada przychodnie w lokalizacjach:

 • Siedlce – ul Niedziałka 14, Kleeberga 2, ul. Romanówka 19, ul. Terespolska 12, ul. Sokołowska 161
 • Mińsk Mazowiecki – ul. Piłsudskiego 42, ul. Dąbrówki 52, ul. Olsztyńska 2
 • Łuków – ul. Międzyrzecka 66
 • Garwolin – ul. Korczaka 35/3
 • Seroczyn, ul. Siedlecka 3 (gmina Wodynie, powiat siedlecki),
 • Oleśnica, Oleśnica 132 (gmina Wodynie, powiat siedlecki),
 • Domanice Kolonia, Domanice Kolonia 17 (gmina Domanice, powiat siedlecki),
 • Latowicz – ul. Św. Ducha 30 (gmina Latowicz, powiat miński),
 • Wielgolas – ul. Nowowiejska 34 (gmina Latowicz, powiat miński),
 • Hołubla – ul. Siedlecka 68 (gmina Paprotnia, powiat siedlecki),
 • Aleksandrów, Aleksandrów 43b (gmina Łuków, powiat łukowski),
 • Krynka, Krynka 1C (gmina Łuków, powiat łukowski)
 • Dębe Wielkie – ul. Szkolna 17 (gmina Dębe Wielkie, powiat miński),
 • Bielany – ul. Siedlecka 6a (gmina Bielany, powiat sokołowski),
 • Ceranów, Ceranów 25 (gmina Ceranów, powiat sokołowski),
 • Nur  – ul. Drohiczyńska 8 (gmina Nur, powiat ostrowski),
 • Sterdyń – ul. Lipowa 1a (gmina Sterdyń, powiat sokołowski),
 • Strachówka – ul. Norwida 7 (gmina Strachówka, powiat wołomiński)
 • Stanisławów – ul. Szkolna 6 (gmina Stanisławów, powiat miński)
 • Pustelnik – ul. Szkolna 16 (gmina Stanisławów, powiat miński) 
 • Andrzejewo – ul. Srebinska 11 (gmina Andrzejewo, powiat ostrowski)
 • Żelechów – ul. Piłsudskiego 34 (gmina Żelechów, powiat garwoliński)
 • Wierzbno, Wierzbno 68 (gmina Wierzbno, powiat węgrowski)
 • Szulborze Wielkie – ul. Romantyczna 2 (gmina Szulborze Wielkie, powiat ostrowski)
 • Poświętne – ul. Szkolna 4 (gmina Poświętne, powiat wołomiński)
 • Tłuszcz – ul. Powstańców 27 (miasto Tłuszcz, powiat wołomiński)
 • Nowe Opole – ul. Spacerowa 1a (gmina Siedlce, powiat siedlecki)
 • Przesmyki – ul. 11 Listopada 13 (gmina Przesmyki, powiat siedlecki)
 • Warszawa – ul. Narbutta 29 (Warszawa Mokotów)

Posiadamy rozbudowaną bazę diagnostyczną akredytowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Prowadzimy pracownie mammografii, RTG oraz tomografii komputerowej, w pełni zautomatyzowane laboratorium analityczne, jak również liczne pracownie diagnostyczne: ultrasonografy najnowszej generacji,  przenośne aparat USG, pracownie do pełnej diagnostyki układu krążenia: test wysiłkowy, 24-godzinne badanie EKG (Holter), 24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego, 20 aparatów EKG oraz pracownie endoskopii dolnego i górnego odcinka pokarmowego.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w dniu 16.12.2019 otrzymało CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY potwierdzający spełnianie wymogów w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Certyfikat nr: 2019/P/116.

Firma od 2004 roku posiada międzynarodowy system zarządzania jakością ISO 9001-2015 na cały zakres świadczonych usług medycznych.

Praca lekarzy, pielęgniarek i laboratorium obsługiwana jest przez zintegrowany system komputerowy, pozwalający na pełną analizę pracy pracowników w trybie on-line.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH przez CMD Sp. z o.o.

 

Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z  o.o. jako podmiot leczniczy prowadzi przedsiębiorstwa / placówki:

 1. Przychodnie Zdrowia
 2. Komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną.

 

Działalność lecznicza:

Działalność lecznicza prowadzona w przedsiębiorstwach wyodrębnionych przez Spółkę obejmuje:

 1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
 • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Przychodnie Zdrowia,
 • Podstawowej Opieki zdrowotnej,
 • Rehabilitacji leczniczej,
 • Diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej, mikrobiologicznej, obrazowej i innej
 • Profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne realizowane są w ramach Poradni Specjalistycznych:

 • Poradnia nefrologiczna,
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci,
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci,
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza,
 • Poradnia patologii ciąży,
 • Poradnia laktacyjna,
 • Poradnia kardiologiczna,
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci,
 • Poradnia laryngologiczna,
 • Poradnia neurologiczna dla dorosłych,
 • Poradnia onkologiczna,
 • Poradnia rehabilitacyjna,
 • Poradnia psychologiczna,
 • Poradnia psychiatryczna,
 • Poradnia zdrowia psychicznego,
 • Poradnia endokrynologiczna,
 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia alergologiczna,
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia pulmonologiczna,
 • Poradnia promocji zdrowia,
 • Poradnia geriatryczna,
 • Poradnia reumatologiczna,
 • Poradnia chirurgii ogólnej,
 • Poradnia chirurgii naczyniowej,
 • Poradni chirurgii onkologicznej
 • Poradnia urologiczna,
 • Poradnia ortopedyczna,
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego,
 • Poradnia gastroeneterologiczna,
 • Poradnia zaburzeń metabolicznych,
 • Poradnia leczenia bólu,
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci,
 • Poradnia medycyny pracy,
 • Poradnia okulistyczna,
 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia genetyczna,
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia stomatologiczna,
 • Poradnia chorób błon śluzowych i przyzębia,
 • Poradnia ortodontyczna,
 • Poradnia protetyki stomatologicznej,
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży,
 • Poradnia psychoterapii,
 • Poradnia leczenia nerwic,
 • Poradnia psychosomatyczna,
 • Poradnia psychogeriatryczna,
 • Poradnia leczenia uzależnień,
 • Poradnia antynikotynowa,
 • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Gabinety i Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe:

  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
  • Punkt szczepień,
  • Punkt pobrań krwi,
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego,
  • Pracownia fizykoterapii,
  • Pracownia kinezyterapii,
  • Pracownia USG,
  • Pracownia endoskopii,
  • Pracownia elektrodiagnostyczna,
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG, mammografia, TK)
  •  

              

Wersja z dnia 05.05.2022 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY_wersja z dnia 5.05.2022

 Pobierz

Siedlce, dnia  30.11.2021 roku

 

„Centrum Medyczno-Diagnostyczne”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niklowa 9, 08-110 Siedlce

NIP 8212025575

 Nr KRS: 0000036205

ZAWIADOMIENIE

 

               Niniejszym na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. zawiadamia Pana/Panią jako Wspólnika o zamiarze połączenia „MAG” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041884 ze spółką „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000036205 poprzez przeniesienie całego majątku spółki „MAG” Sp. z o.o. na spółkę „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o.

               Plan połączenia zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych został ogłoszony został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. pod adresem: www.centrum.med.pl i będzie dostępny pod tym adresem nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

               Wszelkie dokumenty dotyczące połączenia Spółek, o których mowa w art. 505 Kodeksu spółek handlowych znajdują się w biurze Spółki „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. pod adresem: ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce i są do wglądu Wspólników w okresie od 01.12.2021 do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia w godzinach 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku

 

ZARZĄD „CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE”  SP. Z O.O.:

plan połączenia CMD z MAG wraz z załącznikami 30.11.2021

 Pobierz

Uchwała CMD zatwierdzajaca plan połączenia

 Pobierz

Zgłoszenie planu połączenia CMD

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast