Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

08-110 Siedlce

ul. Niklowa 9

NIP 821-20-25-575

REGON 710529892

Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Numer rejestru KRS: 0000036205

 

Biuro Zarządu:

08-110 Siedlce

ul. Terespolska 12

 

Firma Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. prowadząca Przychodnie Zdrowia Centrum to Regionalny Lider na Rynku Ambulatoryjnych Usług Medycznych w powiatach siedleckim, mińskim i łukowskim, sokołowskim, garwolińskim, wołomińskim, ostrowskim, węgrowskim. Spółka Centrum powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników sektora zdrowotnego. Przychodnie Centrum mają pod opieką 84 000 pacjentów w ramach POZ, ponad 11 000 dzieci w ramach medycyny szkolnej, prowadzonych jest ponad dwadzieścia różnych poradni specjalistycznych.


MISJA:

Profesjonalizm, bezpieczeństwo i odpowiedzialność w dostarczaniu usług zdrowotnych dla naszych pacjentów i ich najbliższych


 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. posiada przychodnie w lokalizacjach:

  • Siedlce – ul Niedziałka 14, Czerwonego Krzyża 41, Kleeberga 2, ul. Romanówka 19, ul. Terespolska 12
  • Mińsk Mazowiecki – ul. Piłsudskiego 42, ul. Dąbrówki 52, ul. Olsztyńska 2
  • Łuków – ul. Międzyrzecka 66, ul. Struga 11
  • Garwolin – ul. Korczaka 35/3
  • Seroczyn (gmina Wodynie, powiat siedlecki),
  • Oleśnica (gmina Wodynie, powiat siedlecki),
  • Domanice (gmina Domanice, powiat siedlecki),
  • Latowicz (gmina Latowicz, powiat miński),
  • Wielgolas (gmina Latowicz, powiat miński),
  • Hołubla (gmina Paprotnia, powiat siedlecki),
  • Aleksandrów (gmina Łuków, powiat łukowski),
  • Dębe Wielkie (gmina Dębe Wielkie, powiat miński),
  • Bielany, Rozbity Kamień (gmina Bielany, powiat sokołowski),
  • Ceranów (gmina Ceranów, powiat sokołowski),
  • Nur (gmina Nur, powiat ostrowski),
  • Sterdyń (gmina Sterdyń, powiat sokołowski),
  • Strachówka (gmina Strachówka, powiat wołomiński)
  • Stanisławów (gmina Stanisławów, powiat miński)od 08.2016 r.
  • Pustelnik (gmina Stanisławów, powiat miński) od 08.2016 r.
  • Andrzejewo (gmina Andrzejewo, powiat ostrowski)od 01.2017 r.
  • Żelechów (gmina Żelechów, powiat garwoliński)od 04.2017 r.
  • Wierzbno (gmina Wierzbno, powiat węgrowski) – od 01.2017 r.

Posiadamy rozbudowaną bazę diagnostyczną akredytowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Na terenie miasta Siedlce prowadzimy własną pracownię mammografii i RTG oraz w pełni zautomatyzowane laboratorium analityczne, jak również liczne pracownie diagnostyczne: pięć ultrasonografów najnowszej generacji, jeden przenośny aparat USG, pracownię do pełnej diagnostyki układu krążenia: test wysiłkowy, 24-godzinne badanie EKG (Holter), 24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego, 5 aparatów EKG oraz pracownię endoskopii dolnego i górnego odcinka pokarmowego. Ponadto w Przychodni Zdrowia ul. Dąbrówki 52 w Mińsku Maz. funkcjonuje pracownia tomografii komputerowej.

W 2000 roku utworzyliśmy Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz poradnictwo z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu. Mieści się tam również jedyny w części wschodniej województwa punkt leczenia substytucyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków dożylnych.

W swoich działaniach koncentrujemy się na ludziach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od 2005 r. lat prowadzimy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy, gdzie do dyspozycji chorych mamy 48 miejsc, w tym 37 w ramach kontraktu z NFZ. W październiku 2012 roku uruchomiliśmy świadczenia dla pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie. W ramach tej usługi posiadamy 6 łóżek. Budynek ZOL został gruntownie zmodernizowany i rozbudowany, dzięki czemu nasi pacjenci zyskali jeszcze bardziej komfortowe warunki, które sprzyjają lepszej pielęgnacji chorych. Wytężona praca całego zespołu pracowników ZOL-u wpływa na wydłużenie życia pacjentów przebywających w naszym ZOL. W miejscowości Krynka (gmina Łuków) powstaje nowy ZOL, który zapewni opiekę dla 98 pacjentów. Pacjenci ZOL to osoby nie wymagające hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym.

Firma na cały zakres świadczonych usług medycznych posiada międzynarodowy system zarządzania jakością ISO 9001- 2008. Całość pracy lekarzy, pielęgniarek i laboratorium obsługiwana jest przez zintegrowany system komputerowy, pozwalający na pełną analizę pracy pracowników w trybie on-line. Od listopada 2008 działa zintegrowane centrum telefoniczne call center pozwalające dodzwonić się w prosty sposób do wszystkich przychodni.

Centrum MD jest jedynym świadczeniodawcą organizującym regularnie raz w miesiącu sobotnie akcje profilaktyczne, na których wykonywane są zarówno badania profilaktyczne, jak i diagnostyka (USG) wraz z konsultacjami wybranych lekarzy specjalistów. Dodatkowo jako jedyni na rynku medycznym realizujemy zintegrowany program badań profilaktycznych dla osób dorosłych w zakresie wykrywania chorób cywilizacyjnych i onkologicznych. Model organizacyjny firmy Centrum MD nastawiony jest w szczególności na jakość świadczonych usług i optymalizację obsługi pacjenta. Umożliwia to zarówno zapis na wizytę poprzez stronę internetową, jak i planowanie kolejnych w trakcie udzielania porady lekarskiej. Opisane działanie znacznie poprawiają dostępność.

Dbamy o dobrą komunikację z pacjentami prowadząc stronę internetową www.centrum.med.pl oraz wydając od 2012 r. kwartalnik „Zdrowie w Centrum”, rozprowadzany bezpłatnie wśród pacjentów CMD.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH przez CMD Sp. z o.o.

 

Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z  o.o. jako podmiot leczniczy prowadzi przedsiębiorstwa / placówki:

  1. Przychodnie Zdrowia
  2. Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze
  3. Komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną.

 

Działalność lecznicza:

Działalność lecznicza prowadzona w przedsiębiorstwach wyodrębnionych przez Spółkę obejmuje:

  1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
  • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Przychodnie Zdrowia,
  • Podstawowej Opieki zdrowotnej,
  • Rehabilitacji leczniczej,
  • Diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej, mikrobiologicznej, obrazowej i innej
  • Profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.
  1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia długoterminowe polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji zdrowotnej pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne realizowane są w ramach Poradni Specjalistycznych:

  • Poradnia nefrologiczna,
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci,
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci,
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza,
  • Poradnia patologii ciąży,
  • Poradnia laktacyjna,
  • Poradnia kardiologiczna,
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci,
  • Poradnia laryngologiczna,
  • Poradnia neurologiczna dla dorosłych,
  • Poradnia onkologiczna,
  • Poradnia rehabilitacyjna,
  • Poradnia psychologiczna,
  • Poradnia psychiatryczna,
  • Poradnia zdrowia psychicznego,
  • Poradnia endokrynologiczna,                               
  • Poradnia dermatologiczna,                               
  • Poradnia alergologiczna,                        
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci,
  • Poradnia pulmonologiczna,
  • Poradnia promocji zdrowia,     
  • Poradnia geriatryczna,
  • Poradnia reumatologiczna,
  • Poradnia chirurgii ogólnej,
  • Poradnia chirurgii naczyniowej,
  • Poradni chirurgii onkologicznej
  • Poradnia urologiczna,
  • Poradnia ortopedyczna,
  • Poradnia osteoporozy
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego,
  • Poradnia gastroenterologiczna,
  • Poradnia zaburzeń metabolicznych,
  • Poradnia leczenia bólu,
  • Poradnia diabetologiczna
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci,
  • Poradnia medycyny pracy,
  • Poradnia okulistyczna,
  • Poradnia dermatologiczna,
  • Poradnia genetyczna,
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
  • Poradnia stomatologiczna,
  • Poradnia chorób błon śluzowych i przyzębia,
  • Poradnia ortodontyczna,
  • Poradnia protetyki stomatologicznej,
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży,
  • Poradnia psychoterapii,
  • Poradnia leczenia nerwic,
  • Poradnia psychosomatyczna,
  • Poradnia psychogeriatryczna,
  • Poradnia leczenia uzależnień,
  • Poradnia antynikotynowa,
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,     

    Gabinety i Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe:

    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
    • Punkt szczepień,
    • Punkt pobrań krwi,
    • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego,
    • Pracownia fizykoterapii,
    • Pracownia kinezyterapii,
    • Pracownia USG,
    • Pracownia endoskopii,
    • Pracownia elektrodiagnostyczna,
    • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG, mammografia, TK)

                

Wersja nr 2, 05.01.2019r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 Pobierz

Siedlce, dnia  30.11.2021 roku

 

„Centrum Medyczno-Diagnostyczne”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niklowa 9, 08-110 Siedlce

NIP 8212025575

 Nr KRS: 0000036205

ZAWIADOMIENIE

 

               Niniejszym na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. zawiadamia Pana/Panią jako Wspólnika o zamiarze połączenia „MAG” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041884 ze spółką „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000036205 poprzez przeniesienie całego majątku spółki „MAG” Sp. z o.o. na spółkę „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o.

               Plan połączenia zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych został ogłoszony został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. pod adresem: www.centrum.med.pl i będzie dostępny pod tym adresem nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

               Wszelkie dokumenty dotyczące połączenia Spółek, o których mowa w art. 505 Kodeksu spółek handlowych znajdują się w biurze Spółki „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. pod adresem: ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce i są do wglądu Wspólników w okresie od 01.12.2021 do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia w godzinach 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku

 

ZARZĄD „CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE”  SP. Z O.O.:

plan połączenia CMD z MAG wraz z załącznikami 30.11.2021

 Pobierz

Uchwała CMD zatwierdzajaca plan połączenia

 Pobierz

Zgłoszenie planu połączenia CMD

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast