Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

08-110 Siedlce

ul. Niklowa 9

NIP 821-20-25-575

REGON 710529892

Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Numer rejestru KRS: 0000036205

 

Biuro Zarządu:

08-110 Siedlce

ul. Terespolska 12

 

Firma Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. prowadząca Przychodnie Zdrowia Centrum to Regionalny Lider na Rynku Ambulatoryjnych Usług Medycznych w powiatach siedleckim, mińskim i łukowskim, sokołowskim, garwolińskim, wołomińskim, ostrowskim, węgrowskim. Spółka Centrum powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników sektora zdrowotnego. Przychodnie Centrum mają pod opieką 84 000 pacjentów w ramach POZ, ponad 11 000 dzieci w ramach medycyny szkolnej, prowadzonych jest ponad dwadzieścia różnych poradni specjalistycznych.


MISJA:

Profesjonalizm, bezpieczeństwo i odpowiedzialność w dostarczaniu usług zdrowotnych dla naszych pacjentów i ich najbliższych


 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. posiada przychodnie w lokalizacjach:

 • Siedlce – ul Niedziałka 14, Czerwonego Krzyża 41, Kleeberga 2, ul. Romanówka 19, ul. Terespolska 12
 • Mińsk Mazowiecki – ul. Piłsudskiego 42, ul. Dąbrówki 52, ul. Olsztyńska 2
 • Łuków – ul. Międzyrzecka 66, ul. Struga 11
 • Garwolin – ul. Korczaka 35/3
 • Seroczyn (gmina Wodynie, powiat siedlecki),
 • Oleśnica (gmina Wodynie, powiat siedlecki),
 • Domanice (gmina Domanice, powiat siedlecki),
 • Latowicz (gmina Latowicz, powiat miński),
 • Wielgolas (gmina Latowicz, powiat miński),
 • Hołubla (gmina Paprotnia, powiat siedlecki),
 • Aleksandrów (gmina Łuków, powiat łukowski),
 • Dębe Wielkie (gmina Dębe Wielkie, powiat miński),
 • Bielany, Rozbity Kamień (gmina Bielany, powiat sokołowski),
 • Ceranów (gmina Ceranów, powiat sokołowski),
 • Nur (gmina Nur, powiat ostrowski),
 • Sterdyń (gmina Sterdyń, powiat sokołowski),
 • Strachówka (gmina Strachówka, powiat wołomiński)
 • Stanisławów (gmina Stanisławów, powiat miński)od 08.2016 r.
 • Pustelnik (gmina Stanisławów, powiat miński) od 08.2016 r.
 • Andrzejewo (gmina Andrzejewo, powiat ostrowski)od 01.2017 r.
 • Żelechów (gmina Żelechów, powiat garwoliński)od 04.2017 r.
 • Wierzbno (gmina Wierzbno, powiat węgrowski) – od 01.2017 r.

Posiadamy rozbudowaną bazę diagnostyczną akredytowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Na terenie miasta Siedlce prowadzimy własną pracownię mammografii i RTG oraz w pełni zautomatyzowane laboratorium analityczne, jak również liczne pracownie diagnostyczne: pięć ultrasonografów najnowszej generacji, jeden przenośny aparat USG, pracownię do pełnej diagnostyki układu krążenia: test wysiłkowy, 24-godzinne badanie EKG (Holter), 24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego, 5 aparatów EKG oraz pracownię endoskopii dolnego i górnego odcinka pokarmowego. Ponadto w Przychodni Zdrowia ul. Dąbrówki 52 w Mińsku Maz. funkcjonuje pracownia tomografii komputerowej.

W 2000 roku utworzyliśmy Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz poradnictwo z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu. Mieści się tam również jedyny w części wschodniej województwa punkt leczenia substytucyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków dożylnych.

W swoich działaniach koncentrujemy się na ludziach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od 2005 r. lat prowadzimy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy, gdzie do dyspozycji chorych mamy 48 miejsc, w tym 37 w ramach kontraktu z NFZ. W październiku 2012 roku uruchomiliśmy świadczenia dla pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie. W ramach tej usługi posiadamy 6 łóżek. Budynek ZOL został gruntownie zmodernizowany i rozbudowany, dzięki czemu nasi pacjenci zyskali jeszcze bardziej komfortowe warunki, które sprzyjają lepszej pielęgnacji chorych. Wytężona praca całego zespołu pracowników ZOL-u wpływa na wydłużenie życia pacjentów przebywających w naszym ZOL. W miejscowości Krynka (gmina Łuków) powstaje nowy ZOL, który zapewni opiekę dla 98 pacjentów. Pacjenci ZOL to osoby nie wymagające hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym.

Firma na cały zakres świadczonych usług medycznych posiada międzynarodowy system zarządzania jakością ISO 9001- 2008. Całość pracy lekarzy, pielęgniarek i laboratorium obsługiwana jest przez zintegrowany system komputerowy, pozwalający na pełną analizę pracy pracowników w trybie on-line. Od listopada 2008 działa zintegrowane centrum telefoniczne call center pozwalające dodzwonić się w prosty sposób do wszystkich przychodni.

Centrum MD jest jedynym świadczeniodawcą organizującym regularnie raz w miesiącu sobotnie akcje profilaktyczne, na których wykonywane są zarówno badania profilaktyczne, jak i diagnostyka (USG) wraz z konsultacjami wybranych lekarzy specjalistów. Dodatkowo jako jedyni na rynku medycznym realizujemy zintegrowany program badań profilaktycznych dla osób dorosłych w zakresie wykrywania chorób cywilizacyjnych i onkologicznych. Model organizacyjny firmy Centrum MD nastawiony jest w szczególności na jakość świadczonych usług i optymalizację obsługi pacjenta. Umożliwia to zarówno zapis na wizytę poprzez stronę internetową, jak i planowanie kolejnych w trakcie udzielania porady lekarskiej. Opisane działanie znacznie poprawiają dostępność.

Dbamy o dobrą komunikację z pacjentami prowadząc stronę internetową www.centrum.med.pl oraz wydając od 2012 r. kwartalnik „Zdrowie w Centrum”, rozprowadzany bezpłatnie wśród pacjentów CMD.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH przez CMD Sp. z o.o.

 

Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z  o.o. jako podmiot leczniczy prowadzi przedsiębiorstwa / placówki:

 1. Przychodnie Zdrowia
 2. Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze
 3. Komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną.

 

Działalność lecznicza:

Działalność lecznicza prowadzona w przedsiębiorstwach wyodrębnionych przez Spółkę obejmuje:

 1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
 • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Przychodnie Zdrowia,
 • Podstawowej Opieki zdrowotnej,
 • Rehabilitacji leczniczej,
 • Diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej, mikrobiologicznej, obrazowej i innej
 • Profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.
 1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia długoterminowe polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji zdrowotnej pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne realizowane są w ramach Poradni Specjalistycznych:

 • Poradnia nefrologiczna,
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci,
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci,
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza,
 • Poradnia patologii ciąży,
 • Poradnia laktacyjna,
 • Poradnia kardiologiczna,
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci,
 • Poradnia laryngologiczna,
 • Poradnia neurologiczna dla dorosłych,
 • Poradnia onkologiczna,
 • Poradnia rehabilitacyjna,
 • Poradnia psychologiczna,
 • Poradnia psychiatryczna,
 • Poradnia zdrowia psychicznego,
 • Poradnia endokrynologiczna,                               
 • Poradnia dermatologiczna,                               
 • Poradnia alergologiczna,                        
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci,
 • Poradnia pulmonologiczna,
 • Poradnia promocji zdrowia,     
 • Poradnia geriatryczna,
 • Poradnia reumatologiczna,
 • Poradnia chirurgii ogólnej,
 • Poradnia chirurgii naczyniowej,
 • Poradni chirurgii onkologicznej
 • Poradnia urologiczna,
 • Poradnia ortopedyczna,
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego,
 • Poradnia gastroenterologiczna,
 • Poradnia zaburzeń metabolicznych,
 • Poradnia leczenia bólu,
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci,
 • Poradnia medycyny pracy,
 • Poradnia okulistyczna,
 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia genetyczna,
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia stomatologiczna,
 • Poradnia chorób błon śluzowych i przyzębia,
 • Poradnia ortodontyczna,
 • Poradnia protetyki stomatologicznej,
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży,
 • Poradnia psychoterapii,
 • Poradnia leczenia nerwic,
 • Poradnia psychosomatyczna,
 • Poradnia psychogeriatryczna,
 • Poradnia leczenia uzależnień,
 • Poradnia antynikotynowa,
 • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,     

  Gabinety i Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe:

  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
  • Punkt szczepień,
  • Punkt pobrań krwi,
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego,
  • Pracownia fizykoterapii,
  • Pracownia kinezyterapii,
  • Pracownia USG,
  • Pracownia endoskopii,
  • Pracownia elektrodiagnostyczna,
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG, mammografia, TK)

              

Wersja nr 2, 05.01.2019r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 Pobierz

Siedlce, dnia  30.11.2021 roku

 

„Centrum Medyczno-Diagnostyczne”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niklowa 9, 08-110 Siedlce

NIP 8212025575

 Nr KRS: 0000036205

ZAWIADOMIENIE

 

               Niniejszym na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. zawiadamia Pana/Panią jako Wspólnika o zamiarze połączenia „MAG” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041884 ze spółką „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000036205 poprzez przeniesienie całego majątku spółki „MAG” Sp. z o.o. na spółkę „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o.

               Plan połączenia zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych został ogłoszony został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. pod adresem: www.centrum.med.pl i będzie dostępny pod tym adresem nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

               Wszelkie dokumenty dotyczące połączenia Spółek, o których mowa w art. 505 Kodeksu spółek handlowych znajdują się w biurze Spółki „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. pod adresem: ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce i są do wglądu Wspólników w okresie od 01.12.2021 do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia w godzinach 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku

 

ZARZĄD „CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE”  SP. Z O.O.:

plan połączenia CMD z MAG wraz z załącznikami 30.11.2021

 Pobierz

Uchwała CMD zatwierdzajaca plan połączenia

 Pobierz

Zgłoszenie planu połączenia CMD

 Pobierz