Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

08-110 Siedlce

ul. Niklowa 9

NIP 821-20-25-575

REGON 710529892

Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Numer rejestru KRS: 0000036205

 

Biuro Zarządu:

08-110 Siedlce

ul. Terespolska 12

 

Firma Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. prowadząca Przychodnie Zdrowia Centrum to Regionalny Lider na Rynku Ambulatoryjnych Usług Medycznych w powiatach siedleckim, mińskim i łukowskim, sokołowskim, garwolińskim, wołomińskim, ostrowskim, węgrowskim. Spółka Centrum powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników sektora zdrowotnego. Przychodnie Centrum mają pod opieką 88 000 pacjentów w ramach POZ, ponad 11 000 dzieci w ramach medycyny szkolnej, prowadzonych jest ponad dwadzieścia różnych poradni specjalistycznych.


MISJA:

Profesjonalizm, bezpieczeństwo i odpowiedzialność w dostarczaniu usług zdrowotnych dla naszych pacjentów i ich najbliższych


 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. posiada przychodnie w lokalizacjach:

 • Siedlce – ul Niedziałka 14, Kleeberga 2, ul. Romanówka 19, ul. Terespolska 12, ul. Sokołowska 161
 • Mińsk Mazowiecki – ul. Piłsudskiego 42, ul. Dąbrówki 52, ul. Olsztyńska 2
 • Łuków – ul. Międzyrzecka 66
 • Garwolin – ul. Korczaka 35/3
 • Seroczyn, ul. Siedlecka 3 (gmina Wodynie, powiat siedlecki),
 • Oleśnica, Oleśnica 132 (gmina Wodynie, powiat siedlecki),
 • Domanice Kolonia, Domanice Kolonia 17 (gmina Domanice, powiat siedlecki),
 • Latowicz – ul. Św. Ducha 30 (gmina Latowicz, powiat miński),
 • Wielgolas – ul. Nowowiejska 34 (gmina Latowicz, powiat miński),
 • Hołubla – ul. Siedlecka 68 (gmina Paprotnia, powiat siedlecki),
 • Aleksandrów, Aleksandrów 43b (gmina Łuków, powiat łukowski),
 • Krynka, Krynka 1C (gmina Łuków, powiat łukowski)
 • Dębe Wielkie – ul. Szkolna 17 (gmina Dębe Wielkie, powiat miński),
 • Bielany – ul. Siedlecka 6a (gmina Bielany, powiat sokołowski),
 • Ceranów, Ceranów 25 (gmina Ceranów, powiat sokołowski),
 • Nur  – ul. Drohiczyńska 8 (gmina Nur, powiat ostrowski),
 • Sterdyń – ul. Lipowa 1a (gmina Sterdyń, powiat sokołowski),
 • Strachówka – ul. Norwida 7 (gmina Strachówka, powiat wołomiński)
 • Stanisławów – ul. Szkolna 6 (gmina Stanisławów, powiat miński)
 • Pustelnik – ul. Szkolna 16 (gmina Stanisławów, powiat miński) 
 • Andrzejewo – ul. Srebinska 11 (gmina Andrzejewo, powiat ostrowski)
 • Żelechów – ul. Piłsudskiego 34 (gmina Żelechów, powiat garwoliński)
 • Wierzbno, Wierzbno 68 (gmina Wierzbno, powiat węgrowski)
 • Szulborze Wielkie – ul. Romantyczna 2 (gmina Szulborze Wielkie, powiat ostrowski)
 • Poświętne – ul. Szkolna 4 (gmina Poświętne, powiat wołomiński)
 • Tłuszcz – ul. Powstańców 27 (miasto Tłuszcz, powiat wołomiński)
 • Nowe Opole – ul. Spacerowa 1a (gmina Siedlce, powiat siedlecki)
 • Przesmyki – ul. 11 Listopada 13 (gmina Przesmyki, powiat siedlecki)
 • Warszawa – ul. Narbutta 29 (Warszawa Mokotów)

Posiadamy rozbudowaną bazę diagnostyczną akredytowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Prowadzimy pracownie mammografii, RTG oraz tomografii komputerowej, w pełni zautomatyzowane laboratorium analityczne, jak również liczne pracownie diagnostyczne: ultrasonografy najnowszej generacji,  przenośne aparat USG, pracownie do pełnej diagnostyki układu krążenia: test wysiłkowy, 24-godzinne badanie EKG (Holter), 24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego, 20 aparatów EKG oraz pracownie endoskopii dolnego i górnego odcinka pokarmowego.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w dniu 16.12.2019 otrzymało CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY potwierdzający spełnianie wymogów w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Certyfikat nr: 2019/P/116.

Firma od 2004 roku posiada międzynarodowy system zarządzania jakością ISO 9001-2015 na cały zakres świadczonych usług medycznych.

Praca lekarzy, pielęgniarek i laboratorium obsługiwana jest przez zintegrowany system komputerowy, pozwalający na pełną analizę pracy pracowników w trybie on-line.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH przez CMD Sp. z o.o.

 

Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z  o.o. jako podmiot leczniczy prowadzi przedsiębiorstwa / placówki:

 1. Przychodnie Zdrowia
 2. Komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną.

 

Działalność lecznicza:

Działalność lecznicza prowadzona w przedsiębiorstwach wyodrębnionych przez Spółkę obejmuje:

 1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
 • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Przychodnie Zdrowia,
 • Podstawowej Opieki zdrowotnej,
 • Rehabilitacji leczniczej,
 • Diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej, mikrobiologicznej, obrazowej i innej
 • Profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne realizowane są w ramach Poradni Specjalistycznych:

 • Poradnia nefrologiczna,
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci,
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci,
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza,
 • Poradnia patologii ciąży,
 • Poradnia laktacyjna,
 • Poradnia kardiologiczna,
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci,
 • Poradnia laryngologiczna,
 • Poradnia neurologiczna dla dorosłych,
 • Poradnia onkologiczna,
 • Poradnia rehabilitacyjna,
 • Poradnia psychologiczna,
 • Poradnia psychiatryczna,
 • Poradnia zdrowia psychicznego,
 • Poradnia endokrynologiczna,
 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia alergologiczna,
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia pulmonologiczna,
 • Poradnia promocji zdrowia,
 • Poradnia geriatryczna,
 • Poradnia reumatologiczna,
 • Poradnia chirurgii ogólnej,
 • Poradnia chirurgii naczyniowej,
 • Poradni chirurgii onkologicznej
 • Poradnia urologiczna,
 • Poradnia ortopedyczna,
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego,
 • Poradnia gastroeneterologiczna,
 • Poradnia zaburzeń metabolicznych,
 • Poradnia leczenia bólu,
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci,
 • Poradnia medycyny pracy,
 • Poradnia okulistyczna,
 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia genetyczna,
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia stomatologiczna,
 • Poradnia chorób błon śluzowych i przyzębia,
 • Poradnia ortodontyczna,
 • Poradnia protetyki stomatologicznej,
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży,
 • Poradnia psychoterapii,
 • Poradnia leczenia nerwic,
 • Poradnia psychosomatyczna,
 • Poradnia psychogeriatryczna,
 • Poradnia leczenia uzależnień,
 • Poradnia antynikotynowa,
 • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Gabinety i Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe:

  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
  • Punkt szczepień,
  • Punkt pobrań krwi,
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego,
  • Pracownia fizykoterapii,
  • Pracownia kinezyterapii,
  • Pracownia USG,
  • Pracownia endoskopii,
  • Pracownia elektrodiagnostyczna,
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG, mammografia, TK)
  •  

              

Wersja z dnia 05.05.2022 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY_wersja z dnia 5.05.2022

 Pobierz

Siedlce, dnia 25 kwietnia 2024 roku

 

„Centrum Medyczno-Diagnostyczne”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce

NIP 8212025575

Nr KRS: 0000036205

 

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

              Działając w imieniu „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zgłaszamy w załączeniu plan połączenia (wraz z załącznikami) spółki „CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: ul. Armii Krajowej 5 lok. 21, 05-410 Józefów zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372071, REGON: 142731765, NIP: 5322028202ze spółką „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000036205 poprzez przeniesienie całego majątku spółki „CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW” Sp. z o.o. na spółkę „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o.

ZARZĄD „CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE”  SP. Z O.O.

Sprawozdanie finansowe CMD 2021

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe CMD 2022

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe CMD 2023

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe CMJ 2021

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe CMJ 2022

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe CMJ 2023

 Pobierz

Sprawozdanie zarzadu 2021 CMD

 Pobierz

Sprawozdanie zarzadu 2022 CMD

 Pobierz

Sprawozdanie zarzadu 2021 CMJ

 Pobierz

Sprawozdanie zarzadu 2022 CMJ

 Pobierz

Plan połączenia z CMD przez CMJ

 Pobierz

Siedlce, dnia 25 kwietnia 2024 roku

 

„Centrum Medyczno-Diagnostyczne”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niklowa 9, 08-110 Siedlce

NIP 8212025575

 Nr KRS: 0000036205

 

 

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

 

Działając w imieniu „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zgłaszamy w załączeniu plan połączenia (wraz z załącznikami) spółki „Ośrodek Pomocy Zdrowiu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892519, REGON: 38859016200000, NIP: 5272954609 ze spółką „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000036205 poprzez przeniesienie całego majątku spółki „Ośrodek Pomocy Zdrowiu” Sp. z o.o. na spółkę „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o.

ZARZĄD „CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE”  SP. Z O.O.:

Plan połączenia z CMD przez OPZ

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe CMD 2021

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe CMD 2022

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe CMD 2023

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe OPZ 2021

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe OPZ 2022

 Pobierz

Sprawozdanie finansowe OPZ 2023

 Pobierz

Sprawozdanie zarzadu 2021 CMD

 Pobierz

Sprawozdanie zarzadu 2022 CMD

 Pobierz

Sprawozdanie zarzadu 2021OPZ

 Pobierz

Sprawozdanie zarzadu 2022 OPZ

 Pobierz

Siedlce, dnia  30.11.2021 roku

 

„Centrum Medyczno-Diagnostyczne”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niklowa 9, 08-110 Siedlce

NIP 8212025575

 Nr KRS: 0000036205

ZAWIADOMIENIE

 

               Niniejszym na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. zawiadamia Pana/Panią jako Wspólnika o zamiarze połączenia „MAG” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041884 ze spółką „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000036205 poprzez przeniesienie całego majątku spółki „MAG” Sp. z o.o. na spółkę „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o.

               Plan połączenia zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych został ogłoszony został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. pod adresem: www.centrum.med.pl i będzie dostępny pod tym adresem nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

               Wszelkie dokumenty dotyczące połączenia Spółek, o których mowa w art. 505 Kodeksu spółek handlowych znajdują się w biurze Spółki „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. pod adresem: ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce i są do wglądu Wspólników w okresie od 01.12.2021 do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia w godzinach 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku

 

ZARZĄD „CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE”  SP. Z O.O.:

plan połączenia CMD z MAG wraz z załącznikami 30.11.2021

 Pobierz

Uchwała CMD zatwierdzajaca plan połączenia

 Pobierz

Zgłoszenie planu połączenia CMD

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast