Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Szanowni Pacjenci,

Zarząd Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., informuje iż z dniem 01.05.2022 r.,
podmiotem leczniczym prowadzącym Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy i Krynce
została Spółka „Ośrodek Medycyny Pracy „Sp. z o.o. należącą do grupy Centrum.

Informujemy, iż zakres świadczeń udzielanych pacjentom w ZOL
pozostaje bez zmian i obowiązują dotychczasowe zasady opieki nad pacjentami.

W związku z powyższym wprowadzone zostają nowe wzory dokumentów
dla osób ubiegających się o przyjęcie do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.

Z dniem 5 stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o.

Nowa obowiązująca nazwa brzmi: VIS Senior Sp. z o. o. 


 

Deklaracja wyboru Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 Pobierz
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy  (adres: Oleśnica 132, 08-117 Wodynie)

 

VIS Senior Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gen. F. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce

NIP 821-22-00-883, REGON 711684590, KRS 0000171661

 

Kierownik ZOL Oleśnica:

Pani Dorota Fajnas – magister pielęgniarstwa, kom.  517 016 511

e-mail: dorota.fajnas@centrum.med.pl

Kierownik przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. 10:00-13:00

 

Pielęgniarka Oddziałowa ZOL Oleśnica:

Pani Edyta Kluska – lic. pielęgniarstwa, kom. 506 007 406

e-mail: edyta.kluska@centrum.med.pl

 

Biuro ZOL w Oleśnicy

tel. 25 785 60 69;  fax. 25 785 61 15; e-mail: zol@centrum.med.pl

Galeria zdjęć

Położenie ZOL Oleśnica
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy położony jest na początku wsi Oleśnica na trasie Siedlce-Garwolin. Odległość od miejscowości Gminnej – 2 kilometry. Budynek usytuowany jest wśród drzew modrzewiowych i owocowych.

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy zatrudnia:

 • wykwalifikowane pielęgniarki i personel pomocniczy
 • lekarzy specjalistów z różnych dziedzin
 • rehabilitantów
 • terapeutę zajęciowego
 • logopedę
 • psychologa
 • i innych (zawody niemedyczne)

Działalność
 Zakład działa od 2005 roku. Organem założycielskim jest Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o w Siedlcach ul.Niklowa 9. Jest to ZOL o wysokim standardzie świadczonych usług,o czym świadczy fakt przyznanych certyfikatów ISO w 2005 oraz w 2007 roku.

Naszą dewizą jest stworzenie opieki, która daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania i  poczucie autentycznej troski o ich sprawy.
Dysponujemy 37 miejscami refundowanymi (w tym 6 dla osób wentylowanych) oraz 11 miejscami komercyjnymi. Odpłatność za pobyt komercyjny uzależniona jest od aktualnego stanu zdrowia, który oceniany jest przez lekarza ZOL na podstawie załączników.  Pobyt w ZOL-u przeznaczony jest dla osób z dużym deficytem stanu zdrowia, a proces leczenia szpitalnego i rehabilitacyjny został zakończony. Jesteśmy w stanie podjąć się leczenia i zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną i pielęgniarską. Do przyjęcia do ZOL nie kwalifikujemy osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ostrej fazie choroby psychicznej.

Pobyt komercyjny w ZOL Oleśnica może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Wszystko zależy od decyzji rodziny.

 

Zadaniem zakładu jest:

 • opieka i pielęgnacja
 • leczenie
 • rehabilitacja
 • organizacja czasu wolnego
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych i duchowych

 

Celem zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest:

 • objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym
 • poprawa stanu zdrowia pacjentów
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszanie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie i w rodzinie

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce (adres: Krynka 1C, 21-400 Łuków)

 

VIS Senior Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gen. F. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce

NIP 821-22-00-883, REGON 711684590, KRS 0000171661

 

Kierownik ZOL Krynka

Pani Dorota Fajnas – magister pielęgniarstwa, kom. 517 016 511

e-mail: dorota.fajnas@centrum.med.pl

Kierownik przyjmuje interesantów w środy i piątki w godz. 10:00-13:00

 

Pielęgniarka Oddziałowa ZOL Krynka

Pani Jolanta Korycińska – magister pielęgniarstwa, kom. 501 737 326

e-mail: jolanta.korycinska@centrum.med.pl

 

Biuro ZOL w Krynce

tel. 25 785 61 20, tel. 25 785 61 21, e-mail: zolkrynka@centrum.med.pl

 

Galeria zdjęć

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce to pierwszy w gminie Łuków kompleks opieki nad osobami starszymi. Nowoczesny obiekt położony jest w spokojnej i malowniczej części Krynki, usytuowany na terenach rolniczych, które dodatkowo podkreślają walory estetyczne obiektu. Z okien roztacza się malowniczy widok na zieleń. ZOL leży 3 km od zjazdu z drogi krajowej nr 63.

Sale chorych usytuowane na parterze budynku są przestronne, wyposażone w specjalistyczne łóżka, z własnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów o ograniczonej sprawności zastosowano nowoczesną instalację przywołującą. Do dyspozycji chorych są doskonale zaopatrzone sale do rehabilitacji dodatkowo wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki. Budynek posiada windę. 


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krynce na oddziale psychiatrycznym realizowane są świadczenia w trybie całodobowym. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami psychicznymi, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne


 

Uchwały Zarządu 

Uchwała Zarządu VIS Senior Sp. z o. o. dot. ustalenia odpłatności za pobyt w ZOL Oleśnica, ZOL Krynka (od dnia 01.03.2024)

 Pobierz

Uchwała Zarządu OMP z dnia 28.12.2023 w sprawie wyznaczania stawek za pobyt komercyjny pacjentów ZOL Oleśnica i Krynka

 Pobierz

Uchwała Zarządu OMP dot. ustalenia odpłatności za pobyt w ZOL Oleśnica, ZOL Krynka

 Pobierz

Uchwała Zarządu OMP dot. wyznaczania stawek za pobyt w ZOL Oleśnica, ZOL Krynka

 Pobierz

Uchwała Zarządu CMD dot. odpłatności za pobyt w ZOL Oleśnica i ZOL Krynka (z dnia 10.09.2019)

 Pobierz

Regulaminy

Regulamin Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krynce i Oleśnicy

 Pobierz

Regulamin odpłatności za pobyt komercyjny pacjenta w ZOL Oleśnica i Krynka

 Pobierz

Cennik

Cennik usług medycznych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

 Pobierz

 

 

Świadczymy całodobową opiekę dla pacjentów po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym.

Pobyty w ZOL dedykowane są osobom:

 • przewlekle chorym
 • w stanie wegetatywnym
 • wentylowanym mechanicznie z niewydolnością oddechową
 • z zaburzeniami psychicznymi

Zapewniamy choremu kompleksową opiekę zgodną z najwyższymi standardami nastawioną na:

 • poprawę zdrowia
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

Ważne!

W dniu przyjęcia pacjenta mechanicznie wentylowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prosimy o informację z ośrodka wysyłającego /szpitala o aktualnych badaniach: kreatynina, potas, CRP, morfologia, prokalcytonina. Informacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres biura ZOL lub do Kierownika Zakładu.


 


Podczas procedury przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wymagane jest okazanie aktualnego badania RTG klatki piersiowej.

 Od dnia 1 października 2012r. w zakładzie świadczymy usługi dla pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie. Zapewniamy całodobowe, mechaniczne lub ciśnieniowe wspomaganie oddechu u osób z niewydolnością oddechową, które wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, a tym samym nie wymagają hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii.
Każdy pacjent przechodzi kwalifikację.


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krynce na oddziale psychiatrycznym realizowane są świadczenia w trybie całodobowym. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami psychicznymi  którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.


SZCZEGÓŁY PRZYJĘCIA DO ZOL
Poniżej zamieszczamy wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym i dla wentylowanych mechanicznie.

Procedura przyjęcia do ZOL

 Pobierz

Deklaracja wyboru placówki ZOL

 Pobierz

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL/ZPO

 Pobierz

Wywiad pielęgniarski i świadczenie lekarskie

 Pobierz

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 Pobierz

Oświadczenie

 Pobierz

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL (karta oceny w skali Barthel)

 Pobierz

Karta oceny dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - skala GLASGOW

 Pobierz

Karta kwalifikacji pacjenta wentylowanego mechanicznie wydana przez lekarza anestezjologa

 Pobierz

Karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego

 Pobierz

Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA)

 Pobierz

Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (NUTRITIONAL RISK SCORE NRS) dla pacjentów wymagających żywienia przez sztuczną drogę żywieniową (PEG)

 Pobierz

Skierowanie na oddział psychiatryczny

 Pobierz

Dodatkowo należy dołączyć do dokumentacji:

Dokument ubezpieczenia:

 • aktualna decyzja ZUS o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku, gdy pacjent jest emerytem lub rencistą
 • druk RMUA – w przypadku, gdy pacjent jest osobą pracującą

Postanowienie sądu (w uzasadnionych przypadkach) o:

 • ubezwłasnowolnieniu
 • ustanowieniu opiekuna prawnego
 • zezwoleniu na umieszczenie podopiecznego w ZOL

Działalność

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

wspiera

FUNDACJA ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY

08-110 Siedlce, ul. Kleeberga 2

NIP 8212636681

REGON 146078061

KRS 0000413628

Nr konta 45 9194 0007 0028 0457 2000 0010

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast