FUNDACJA ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY

08-110 Siedlce
ul. Kleeberga 2

tel. 25 633 35 55            
email: fundacja.joachimianna@centrum.med.pl

www.joachimianna.pl

NIP 8212636681
REGON 146078061
KRS 0000413628

Nr konta 45 9194 0007 0028 0457 2000 0010

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Fundacja Świętych Joachima i Anny została powołana w 2011 roku w Siedlcach.

Fundatorem jest Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z o.o.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych obowiązujących przepisów prawa oraz posiadanego statutu. Jest apolityczna i nie posiada związków z żadnym wyznaniem.

Cele Fundacji:

 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność charytatywna,
 • pomoc najuboższym i niezaradnym,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Rada Fundacji Świętych Joachima i Anny

 • Paweł Żuk
 • Artur Prusaczyk
 • Wiesława Korycińska

Zarząd Fundacji Świętych Joachima i Anny

 • Damian Chaciak – prezes zarządu
 • Tomasz Włodarczyk – wiceprezes zarządu
 • Monika Jastrzębska – członek zarządu

 

Statut Fundacji Świętych Joachima i Anny

 Pobierz

Wniosek o dofinansowanie przez Fundację

 Pobierz

Projekty realizowane przez Fundację Świętych Joachima i Anny.

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Fundacja Świętych Joachima i Anny, działająca przy Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o, realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017) w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. Fundacja jest organizatorem spotkań edukacyjnych i konferencji popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego.

Grupą docelową są osoby w wieku prokreacyjnym 18-45 lat (kobiety i mężczyźni).

EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO

 • definicja niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia
 • czynniki ryzyka niepłodności (wiek, palenie tytoniu, używki, dieta itp.)
 • planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne)

EDUKACJA ZDROWOTNA W KONTEKŚCIE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ

 • temat chorób i innych infekcji przenoszonych drogą płciową
 • temat promocji zdrowia i profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych, w tym badań w związku z planowaną ciążą)
 • aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej fundacji www.joachimianna.pl

Ulotka

 Pobierz

Ulotka

 Pobierz

Fundacja Świętych Joachima i Anny od lutego 2018r. prowadzi działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w ramach projektu „Pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Siedlce. Działania będą prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym  mieszczącym się w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 41, na podstawie harmonogramu specjalistów umieszczonego na stronie internetowej: www.centrum.med.pl oraz wywieszonego w Placówkach Centrum na terenie miasta Siedlce.

Projekt jest realizowany od 01.02.2018r. do 30.12.2018r. Uczestnicy mogą korzystać z przewidzianych w projekcie działań w formie ciągłej. Działaniami projektowymi będą objęci mieszkańcy Miasta Siedlce.

Głównym jego celem będzie skierowanie działań do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych jego wykluczeniem z powodu uzależnienia od alkoholu.

Działania będą odbywały się w formie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych oraz poradnictwa prawnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

Planowane formy wsparcia:

 • terapie indywidualne
 • terapie grupowe (z podziałem na 2 grupy)
 • dyżury prawnika (indywidualne konsultacje, porady)
 • uczestnictwo w Warsztatach Terapeutycznych organizowanych w Białym Dunajcu

Ilość miejsc w przypadku osób korzystających z Terapii Grupowej ograniczona.

 

Harmonogram dyżurów

 1. Terapeuty Uzależnień.

1) Indywidualnie:

a) co poniedziałek w godzinach 9.00-12.00

 

2) Grupowo z podziałem na 2 grupy: 

 1. a) grupa 1
 •  wtorek 16.17.30
 • środa     9.00-10.30
 1. b) grupa 2
 • czwartek 16.00-17.30
 • piątek       9.00-10.30.

 

 1. Dyżury prawnika

a) co środa w godzinach od 16.00-19.00

Regulamin uczestnictwa

 Pobierz

Formularz zgłoszeniowy

 Pobierz

Fundacja Świętych Joachima i Anny od lutego 2018r. prowadzi działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, w ramach projektu „Pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjna, psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występuje problem narkomanii w 2018.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Siedlce. Działania będą prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym  mieszczącym się w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 41, na podstawie harmonogramu specjalistów umieszczonego na stronie internetowej: www.centrum.med.pl oraz wywieszonego w Placówkach Centrum na terenie miasta Siedlce.

            Projekt jest realizowany od 01.02.2018r. do 30.12.2018r. Uczestnicy mogą korzystać z przewidzianych w projekcie działań w formie ciągłej. Działaniami projektowymi będą objęci mieszkańcy Miasta Siedlce.

Głównym jego celem będzie skierowanie działań do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych jego wykluczeniem z powodu uzależnienia od narkotyków.

Działania będą odbywały się w formie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych oraz poradnictwa prawnego dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

Planowane formy wsparcia:

 • terapie grupowe (z podziałem na 2 grupy)
 • dyżury prawnika (indywidualne konsultacje, porady)
 • uczestnictwo w Warsztacie Terapeutycznym organizowanych w Białym Dunajcu.

Warsztaty przeznaczone są dla 30 osób.

Ilość miejsc w przypadku osób korzystających z Terapii Grupowej ograniczona.

 

Harmonogram dyżurów:

1.Terapeuty Uzależnień

1) Grupowo z podziałem na 2 grupy: 

 1. a) grupa 1
 • piątek             10.30-12.30
 • czwartek         17.30-19.15
 1. b) grupa 2
 • wtorek           16.00-17.30
 • środa              10.30-12.45

2) Dyżury prawnika

 • poniedziałek  16.00-19.15
 • piątek               16.00-19.15        

 

 

Regulamin uczestnictwa

 Pobierz

Formularz zgłoszeniowy

 Pobierz