„Uśmiech Mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.

W dniu 24.04.2019r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie podczas którego podpisano 15 umów o dofinansowanie na tworzenie nowych centrów symulacji medycznej oraz rozwój wybranych projektów profilaktycznych. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na realizację tych zadań 93 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w Siedlcach podpisało umowę na realizację projektu pn.– „Uśmiech Mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej. (Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Ministerstwo Zdrowia. POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18). Okres realizacji projektu – 01.01.2019-31.12.2021. Kwota dofinansowania opiewa na kwotę 984 016, 25 zł.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/93-mln-zl-z-funduszy-europejskich-na-profilaktyke-i-centra-symulacji-medycznej

 


Poniżej na zdjęciu od lewej: p. Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu MZ, p. Zbigniew J. Król – Podsekretarz Stanu MZ, p. Józefa Szczurek-Żelazko, Podsekretarz Stanu MZ, p. Artur Prusaczyk – Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o., p. Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

 

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast