Źródło: https://imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-podsumowujaca-projekt-halo-mamo-pilotaz-opieki-telemedycznej-dla-kobiet-w-ciazy-w-instytucie-matki-i-dziecka

Konferencja podsumowująca projekt „Halo mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży w Instytucie Matki i Dziecka”

11 stycznia 2024 w Instytucie Matki i Dziecka odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Halo mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży”.

Podczas wydarzenia wystąpili inicjatorzy projektu, partnerzy, koordynatorzy oraz członkowie projektu, wypowiadając się na poniższe tematy:

  • „Podsumowanie projektu „Halo Mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży” – prof. Tadeusz Issat, Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii IMID, Kierownik CMC i projektu „Halo Mamo!”,
  • „Nowoczesne technologie w opiece nad kobietą w ciąży” – dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytut Matki i Dziecka,
  • „Korzyści dla pacjentek i systemu z wykorzystania nowych technologii w opiece ginekologicznej” – dr n. med. Artur Prusaczyk, specjalista ginekolog-położnik, specjalista ginekolog-onkolog, Wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach, Partner medyczny projektu „Halo Mamo!”,
  • „Platforma IT projektu Halo Mamo!” – Rafał Ostap, Dyrektor Działu Wdrożeń i Rozwoju Oprogramowania Transition Technologies Science, Partner technologiczny projektu „Halo Mamo!”,
  • „Prowadzenie ciąży u kobiety z otyłością – o czym położnik powinien pamiętać” – dr n. med. Julia Zaręba-Szczudlik, Klinika Położnictwa i Ginekologii IMID, Koordynatorka medyczna projektu „Halo Mamo!”,
  • „Halo Mamo w perspektywie polskiej rzeczywistości” – Ewa Prokurat, położna, Marta Wyszomierska, położna; Koordynatorki Położnych, Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach, kadra medyczna projektu „Halo Mamo!”,
  • „Cukrzyca MODY u ciężarnych” – Agata Majewska, lekarz w Klinice Położnictwa i Ginekologii IMID,
  • „Konflikt serologiczny” – dr n. med. Natalia Mazanowska, specjalistka ginekolog-perinatolog, Klinika Położnictwa i Ginekologii IMID.

Celem projektu było przetestowanie modelu telemedycznego w położnictwie i zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu poprzez poprawę dostępu kobiet z terenów podmiejskich do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia. Projekt zakładał również zwiększenie poziomu edukacji ciężarnych w zakresie przygotowań do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa. Projektem zostanie objętych 320 pełnoletnich kobiet z terenów powiatu siedleckiego, łukowskiego, sokołowskiego i otwockiego.

Składamy serdeczne podziękowania Partnerom za prace przy projekcie oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia za zainteresowanie.

Projekt „Halo Mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży” jest finansowany z Programu Zdrowie Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast