Postępowanie z odpadami w czasie pandemii COVID-19

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Dokument zawiera 6 stron.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast