Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. jest partnerem projektu pn. „Co zakłóca Twoje płuca” Program profilaktyki nowotworów płuc. Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Kwota dofinansowania opiewa na 4 079 281,15 zł. Okres realizacji projektu – 01.01.2020-30.09.2023. Wnioskodawca – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Obszar realizacji – województwo mazowieckie i województwo łódzkie.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w Siedlcach wraz z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zapraszają personel medyczny na szkolenie w temacie profilaktyki raka płuc z naciskiem na realizację u pacjentów badania niskodawkowej tomografii komputerowej płuc.

SZKOLENIE

Temat szkolenia:  Rak płuca. Co należy o nim wiedzieć.

Termin szkolenia: 06.12.2022 roku, o godz. 16:00

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161A, aula A3-014

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników ochrony zdrowia:

 • Pulmonologów
 • Radiologów
 • Lekarzy POZ
 • Pielęgniarki
 • Koordynatorów opieki medycznej

 Zakres tematyczny:

 1. Epidemiologia raka płuca.
  Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski
 2. Znaczenie niskodawkowej tomografii komputerowej w diagnostyce raka płuca.
  Dr n. med. Katarzyna Błasińska, Dr n. med. Barbara Burakowska
 3. Program wczesnego wykrywania raka płuca.
  Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski
 4. Jak poprawić wyniki leczenia raka płuca?
  Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski
 5. Rola lekarza rodzinnego w programie przesiewowym raka płuca.
  Dr Artur Prusaczyk

Zgłoszenia:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 02.12.2022 r.

e-mail: szkolenia@centrum.med.pl

tel. 25 785 60 32

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Galeria zdjęć

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE - POBIERZ

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast