Dom Opieki Medycznej w Siedlcach

„Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego”.

 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. prowadzi

DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W SIEDLCACH

UL. KLEEBERGA 2, 08-110 SIEDLCE 

Okres realizacji: 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

Koordynator DOM – tel. 502 032 355

 

 • Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.
 • Pacjentami Domu Opieki Medycznej mogą być osoby z postawioną diagnozą choroby / zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby.

W placówce DOM zapewniamy podopiecznym wyżywienie, transport i opiekę:

 • Psychologa
 • Pielęgniarki
 • Lekarza POZ
 • Opiekuna medycznego
 • Terapeuty zajęciowego
 • Fizjoterapeuty
 • Dietetyka
 • Logopedy 
 • Pracownika socjalnego

Do Domu Opieki Medycznej mogą być zakwalifikowane osoby, które w momencie aplikacji spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają postawioną diagnozę choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej lub średnio-zaawansowanej choroby;
 • ze względu na chorobę/zespoły otępienne wymagają opieki dziennej;
 • ich stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, ale wymaga dodatkowego wsparcia poza opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenia w domu opieki medycznej udzielane będą osobom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej, jednakże niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym i/lub pobytu w jednostkach stacjonarnej opieki długoterminowej;
 • zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, tj. będące osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 • udzieliły świadomej zgody w formie pisemnej na udział w programie.

Jeśli Ty lub osoba z najbliższego otoczenia spełnia powyższe wymogi zachęcamy do kontaktu z koordynatorem Domu Opieki Medycznej, tel. 502 032 355.

Czynne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Adres:

ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce

Zobacz na mapie
Kontakt: 502 032 355


Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast