Dzienny Dom Opieki Medycznej w Siedlcach

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W SIEDLCACH

Miejsce: ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce

Okres wsparcia: od 01.01.2021 roku

„Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Siedlcach drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu siedleckiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Dzienny Dom Opieki Medycznej to placówka –

  • dedykowana pacjentom po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
  • dla pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
  • dla osób zagrożonych hospitalizacją

Czynne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Adres:

ul. Kleeberga 2

08-110 Siedlce

Zobacz na mapie
Kontakt: 791 333 195 - Koordynator Projektu

Ustawienia

Czcionka
Kontrast