Dzienny Dom Opieki Medycznej w Oleśnicy – PROJEKT ZAKOŃCZONY

PROJEKT ZAKOŃCZONY

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W OLEŚNICY

Miejsce: Oleśnica 132, 08-117 Wodynie

Okres wsparcia: 01.04.2020-30.06.2022

„Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Oleśnicy drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu siedleckiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 910 003,76 zł, dofinansowanie: 1 770 573,48 zł.

Dzienny Dom Opieki Medycznej to placówka –

  • dedykowana pacjentom po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
  • dla pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
  • dla osób zagrożonych hospitalizacją

Czynne

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
Sobota
Niedziela
Adres:

Oleśnica 132

08-117 Wodynie

Zobacz na mapie
Kontakt: 791333195


Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast