Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego.

Temat szkolenia: Odpowiedzialność prawna osób wykonujących zawody medyczne.

Termin: 24.10.2023, godz. 16:00

Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach, ul. Sokołowska 161a.

 • Szkolenie poprowadzi radca prawny.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Wykład: Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne.

 • Wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty – regulacje prawne.
 • Wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej – regulacje prawne.
 • Formy wykonywania zawodów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem umów o pracę i umów cywilnoprawnych – różnice w zakresie odpowiedzialności względem podmiotu leczniczego przy każdej z tych form.
 • Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy i świadczenie zdrowotne.
 • Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody: pacjent, przedstawiciel ustawowy, sąd opiekuńczy.
 • Zakres i forma zgody.
 • Zgoda w przypadku braku komunikacji lub utrudnionej komunikacji.
 • Skutki braku zgody.
 • Rodzaje błędów medycznych – błąd a powikłanie.
 • Odpowiedzialność zawodowa.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Odpowiedzialność karna.

 

Wykład: Dokumentacja medyczna i tajemnica medyczna.

 • Akty prawne regulujące prowadzenie dokumentacji medycznej.
 • Rodzaje i treść dokumentacji medycznej.
 • Sposób prowadzenia dokumentacji.
 • Zasady udostępniania.
 • Sposób udostępniania.
 • Odpłatność za udostępnienie.
 • Wpływ jakości prowadzenia dokumentacji na odpowiedzialność zakładu leczniczego oraz lekarza, pielęgniarki i położnej.
 • Przechowywanie dokumentacji.
 • Odpowiedzialność związana z niewykonywaniem obowiązków w zakresie sporządzania i udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Akty prawne regulujące tajemnicę medyczną.
 • Zakres tajemnicy.
 • Wypadki, w których dopuszczalne jest naruszenie tajemnicy.
 • Odpowiedzialność za ujawnienia tajemnicy.
 • Ujawnianie tajemnicy na żądanie uprawnionych organów władzy.

 

Poniżej formularz zgłoszeniowy do druku. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.10.2023.

 

 

Formularz zgłoszeniowy_24.10.2023

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast