W dniach 18-19 października w Warszawie odbyło się XVII Forum Rynku Zdrowia – jedna z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat poświęconych ochronie zdrowia w naszym kraju.

Pan Doktor Artur Prusaczyk, Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. wystąpił w sesji pt.: Podstawowa opieka zdrowotna – o zmianach zapowiadanych i wdrażanych, (19 października 2021 • 15:00-16:30)

Tematyka:

  • Efekty pracy zespołu pracującego nad reformą podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce
  • Stopniowe odchodzenie od stawki kapitacyjnej w finansowaniu POZ – jak to zrobić?
  • Premiowanie świadczeniodawców POZ – według jakich wskaźników?
  • Rola POZ w programach opieki koordynowanej – wnioski z dotychczasowych doświadczeń

Prelegenci:

  • Bożena Janicka, prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
  • Jacek Krajewski, prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
  • Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Tomasz Zieliński, wiceprezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej

 

Program i szczegóły dotyczące wydarzenia na stronie: www.forumrynkuzdrowia.pl

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast