Wykonaj bezpłatne badanie
niskodawkowej tomografii komputerowej płuc.

W Przychodni Centrum wykonujemy bezpłatnie badanie niskodawkowej tomografii płuc w ramach profilaktyki nowotworów płuc. Niskodawkowa tomografia komputerowa płuc pozwala na wykrycie choroby płuc we wczesnym stadium, dzięki czemu można zastosować skuteczne leczenie. Na badanie kwalifikuje lekarz rodzinny lub specjalista. Program dedykowany jest pacjentom w wieku 50-74 lat, mieszkańcom woj. mazowieckiego.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

PRZYCHODNIA „DĄBRÓWKA” W MIŃSKU MAZOWIECKIM, UL. DĄBRÓWKI 52, TEL. 25 633 35 55

Warunki kwalifikacji do badania:

Pacjenci w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat

Pacjenci w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

  • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza
  • ekspozycja na radon
  • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub zależne od palenia tytoniu, np., rak pęcherza moczowego
  • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Niskodawkowa tomografia komputerowa płuc pozwala na wykrycie choroby płuc we wczesnym stadium, dzięki czemu można zastosować skuteczne leczenie.

Już dziś sprawdź stan swojego zdrowia.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast