Program jest finansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2023–2026. Program realizowany w terminie do 30.11.2026 r.

 

ZBADAJ PŁUCA!

Wykonaj Niskodawkową Tomografię Komputerową Płuc

Jeśli paliłeś papierosy przez wiele lat, możesz wziąć udział w screeningu raka płuca poprzez wykonanie badania niskodawkowej tomografii komputerowej płuc (NDTK).

Badanie niskodawkowej tomografii komputerowej płuc dedykowane jest osobom w wieku 55-74 lat, zamieszkałym na terenie województwa mazowieckiego.

 

Realizacja:

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:

  • Siedlce – ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce
  • Mińsk Mazowiecki – ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 25 633 35 55.


  • Badanie niskodawkowej tomografii komputerowej płuc (NDTK) jest nowoczesnym nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym, podczas którego stosowana jest mniejsza dawka promieniowania rentgenowskiego.
  • Badanie NDTK pozwala na bardziej precyzyjną analizę obrazu. NDTK znajduje zastosowanie w wykrywaniu wczesnych zmian nowotworowych w płucach, co umożliwia wdrożenie skutecznego leczenia.

 

Szczegółowe wytyczne programu.

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi:

  • zadeklarować konsumpcję tytoniu wynoszącą ≥ 30 paczkolat
  • zadeklarować okres abstynencji tytoniowej ≤15 lat,
  • udzielić świadomej zgody na udział w programie,

 

Wyłączenie z programu powodują następujące wskazania:

  • zdiagnozowany rak płuc przed zgłoszeniem do programu,
  • wykonana tomografia komputerowa klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,
  • uczestnictwo w innym programie o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika.

 

Jak obliczyć liczbę paczkolat?

Obliczanie liczby paczkolat:

(20 papierosów = 1 paczka)

Liczba lat przez, które palisz x średnia ilość paczek wypalanych dziennie = paczkolata

Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka płuca jest zaniechanie palenia tytoniu.

 

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast