< wstecz

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zorganizowała w dniu 21.11.2017 r. Forum naukowo-eksperckie pn. „Inwestycje społeczne ZDROWIE+ Efektywna organizacja, racjonalne wydatki, realne oszczędności”.

W wydarzeniu wziął udział Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. Obecni byli także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, University of Southern Denmark, Pracodawców RP, Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Instytutu Zdrowia Publicznego UJ, Uczelni Łazarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, SGA Sp. z o. o.

Uczestnicy forum mogli wysłuchać w III sesji zatytułowanej: „Zdrowie+ Obszary optymalizacji – praktyczne rozwiązania” wystąpienia Pana dr Artura Prusaczyka, który przybliżył doświadczenia Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w kwestii – Optymalna organizacja opieki POZ.

Spotkanie ekspertów pozwoliło na szeroką analizę zagadnień związanych z inwestowaniem w zdrowie, co tym samym przekłada się na podniesienie jakości opieki nad pacjentem.

Galeria zdjęć

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast