W sobotę 13 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie wyremontowanego budynku Przychodni Zdrowia w Tłuszczu. 

Wydarzenie zgromadziło liczne grono przedstawicieli lokalnych władz, wykonawców inwestycji oraz pracowników przychodni. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Żuk (Przewodniczący Rady Nadzorczej CMD),  Leszek Średziński (Prezes Zarządu CMD), Paweł Bednarczyk (Burmistrz Tłuszcza), Waldemar Banaszek (Zastępca Burmistrza Tłuszcza), Monika Golańska (Dyrektor CMD), Ks. Dziekan Dariusz Skwarski (Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu).


Pacjenci na terenie Przychodni Centrum w Tłuszczu mogą korzystać nieodpłatnie w ramach kontraktu NFZ z:

 • Opieki lekarza POZ i lekarza pediatry
 • Opieki specjalistycznej w zakresie: ginekolog, kardiolog, onkolog, pulmonolog
 • Świadczeń rehabilitacyjnych
 • Pracowni diagnostyki obrazowej RTG (niebawem zostanie otwarcia pracownia tomografii komputerowej i mammografii)
 • W przygotowaniu jest pracownia endoskopowa

Osoby zainteresowane szczegółowym harmonogramem pracy Przychodni Centrum w Tłuszczu prosimy o kontakt z pracownikami rejestracji osobiście lub telefonicznie pod nr 29 643 13 00.


Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. wykonało szeroki zakres prac w budynku Przychodni Zdrowia w Tłuszczu przy ul. Powstańców 27:

 1. Nowa instalacja elektryczna i instalacja niskoprądowa.
 2. Nowa instalacja wodno-kanalizacyjna oraz instalacja CO wraz z modernizacją kotłowni i zmianą pieca grzewczego, który teraz zasilany jest gazem sieciowym.
 3. Nowa wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach pracowni endoskopii i diagnostyki obrazowej.
 4. Nowa instalacja monitorująca obiekt, jak również plac wokół przychodni.
 5. W gabinetach i korytarzach zamontowano klimatyzację.
 6. Wykonano prace remontowo – budowlane w przychodni polegające na:
 • wykonaniu nowego podziału pomieszczeń zgodnie z nowymi przepisami jak i nowymi funkcjami
 • położeniu nowych podłóg w gabinetach i ciągach komunikacyjnych
 • wygipsowaniu i wymalowaniu ścian i sufitów
 • odnowieniu klatki schodowej wewnętrznej
 1. Termomodernizacja budynku wraz z naprawą schodów wewnętrznych.

       8    Uporządkowanie placu wokół budynku przychodni.

Wartość wykonanych prac wyniosła 2 350 000 zł netto (co daje kwotę 2 890 500 zł brutto).

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast