I Forum Ochrony Zdrowia

Krynica Zdrój, 4-6 września 2018

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Forum Ekonomiczne 2018 z udziałem przedstawicieli Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

Dzień 1

Pan Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. wystąpił podczas panelu – „Jak kupić najwięcej zdrowia? Efektywne mechanizmy alokacji środków w ochronie zdrowia.

Wydarzenie specjalne – Pilotaż e-recepty.

Moderator: Katarzyna Pinkosz, tygodnik „Do Rzeczy”

Uczestnicy, m.in. min. Janusz Cieszyński, min. Marek Zagórski, dyr. Paweł Żuk, Urszula Jaworska, Jarosław Fedorowski

 

Dzień 2

„Innowacje organizacyjne na rzecz jakości i bezpieczeństwa”

Opis Panelu – Innowacje w ochronie zdrowia polegają nie tylko na stosowaniu innowacyjnych technologii ale w znacznej części na nowoczesnych rozwiązaniach organizacyjnych.
To one w największym stopniu mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta, a także do wzrostu satysfakcji personelu sektora ochrony zdrowia. Polski system potrzebuje nowoczesnych rozwiązań, zarówno w organizacji lecznictwa szpitalnego, opieki ambulatoryjnej, jak i w opiece podstawowej.
Szpitalne silosy, hiperspecjaliści, fragmentaryzacja usług, tradycyjne sposoby komunikacji i realizacji świadczeń, sztywne role i zadania personelu – jak zmienić ten stan? Jak upowszechniać innowacyjne rozwiązania? Jak mierzyć ich wartość? Jakie bariery ograniczają kreowanie i upowszechnianie się innowacji organizacyjnych w polskim systemie? Jak je pokonać?

Paneliści:

dr Marrhias Wismar, European Observatory on Health Systems and Policies. UCZESTNICY: – Zbigniew Król, Ministerstwo Zdrowia – Anna Janczewska-Radwan BCC – Piotr Pobrotyn, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu – Iwona Kowalska-Bobko, Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum – Michael S. Czekajlo, Hunter Holmes MCGuire Center for Simulation and Healthcare Innovation Professor Critical Care Medicine Departament of Anasthesiology Virginia Commonwealth University – Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej

Moderator – Jarosław Fedorowski,Polska Federacja Szpitali Artur Prusaczyk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w Siedlcach

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast