< wstecz

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w Siedlcach już blisko dwa lata jest członkiem The International Foundation for Integrated Care IFIC. IFIC zajmuje się propagowaniem idei opieki koordynowanej i organizuje w tym temacie kongresy. W ostatnim czasie w Nowej Zelandii odbył się 4th World Congres on Integrated Care, 23-25 November 2016. Przedstawiciele Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. uczestniczyli w kongresie. Firmę CMD reprezentowali dr Paweł Żuk oraz dr Artur Prusaczyk.  Pan Artur Prusaczyk, w imieniu firmy, zaprezentował wyniki analizy uzyskane po wprowadzeniu pierwszych podstawowych (organizacyjnych i finansowych) zasad opieki koordynowanej w CMD w latach 2006-2015. Wystąpienie nosiło tytuł: „Different organizational and financial outcomes in middle sized primary care practice in Poland after basic care coordination model implementation”.

Udział w kongresie pozwolił na wymianę doświadczeń w zakresie sprawowania opieki koordynowanej w placówkach medycznych. Podczas pobytu w Nowej Zelandii przedstawiciele Centrum MD mieli okazję wizytacji praktyki lekarskiej – jednostki Kariori Medical Centre w Wellington. Placówka ta jest przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej mającą pod opieką kilkanaście tysięcy pacjentów. Właścicielem jednostki jest Jeff Lowe, lekarz medycyny rodzinnej, będący zarazem pionierem opieki zintegrowanej w Nowej Zelandii. W przychodni odbyła się krótka wizyta, podczas której zaprezentowano (krótka prezentacja multimedialna) zasady funkcjonowania, nowoczesne rozwiązania oraz plany na przyszłość. Należy podkreślić, że przedstawiony model opieki oraz zasady organizacyjne okazały się bardzo zbliżone do CMD. W jednostce wprowadzono telekonsultacje oraz tzw. Contact Centre (wymianę danych wrażliwych; pacjent dzwoni –zbierany jest pierwszy wywiad i dopasowywany termin wizyty).

Kluczowym spotkaniem była dyskusja z prof. Guus Schrijversem. Reprezentanci CMD otrzymali jego książkę oprawioną w autografy. Tytuł książki: „ Integrated Care, Better and Cheaper”.

Nawiązano także bliskie relacje z prezesem IFIC Nickiem Goodwinem, będącym redaktorem naczelnym International Journal of Integrated Care.

Kolejna konferencja w temacie opieki zintegrowanej odbędzie się  w Dublinie w maju 2017 roku, podczas której Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. również wystąpi z prezentacją.

 

 

Galeria zdjęć

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast