< wstecz

Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. zaprasza na bezpłatne szkolenie:

Temat: Przewlekła choroba nerek – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie

Termin: 19 września 2017 r., godz. 15:00

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161A, aula A3-014

 

Wykładowcy:

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Od 2003 r. Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii WUM. Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej.

Liczba publikacji – 416 w tym 241 prac oryginalnych, 102 poglądowych, 43 opisów przypadków. Łączny IF wynosi 238,665, punkty MNiSW- 4244,50, liczba cytowań wg bazy Scopus -1503, Indeks Hirscha z bazy Scopus-17.           

Autor i współautor 90 rozdziałów w podręcznikach między innymi: „Przeszczepianie nerek” red. T. Orłowski 1995, „Zarys chirurgii transplantacyjnej” red. W. Rowiński, J. Wałaszewski 1993, „Transplantologia kliniczna” red. W. Rowiński, J. Wałaszewski, L. Pączek 2004, „Ostra niewydolność nerek-2006”, „Leczenie nerkozastępcze” red. B. Rutkowski 2007, „Choroby nerek” red. M. Myśliwiec 2008, „Nefrologia-Wielka Interna”, „Interna Szczeklika-Przeszczepianie nerek”, „Podstawy chirurgii” pod red. J. Szmidta i J. Kużdżała 2009; „Transplantologia praktyczna” red. L. Pączek, B. Foroncewicz, K .Mucha  (7 tomów) 2007-2017, „Patofizjologia” 2010, ”Ciąża problemy internisty i kardiologa” pod red. M. Dłużniewskiego, I. Grzywanowskiej-Łaniewskiej, M. Wielgosia 2012, „Choroby zakaźne i pasożytnicze” 2012, „Pielęgniarstwo transplantacyjne” 2014, 2017 pod red. J. Czerwińskiego, P. Małkowskiego; „Dzieje Medycyny w Polsce” pod red. J. Noszczyka 2016.  Redakcja podręcznika „Transplantologia kliniczna” red. L. Cierpka, M. Durlik 2015. Redaktor wydawnictwa: „Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządów unaczynionych”, edycja co 2 lata (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016).

Członkostwo towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne – 2009-2011- Prezes Zarządu Głównego, 2011-2013- Past Prezes ZG PTT.

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne – Prezes Zarządu Głównego PTN 2013-2016.

  • Towarzystwo Internistów Polskich
  • International Society of  Nephrology
  • European Dialysis and Transplantation Society- European Renal Association –

Laureat ERA-EDTA DISTINGUISHED FELLOW (FERA) – 2014.

  • European Society for Organ Transplantation
  • The Transplantation Society
  • Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
  • Polskie Towarzystwo na rzecz Donacji Narządów- członek założyciel, członek Zarządu PSOD.
  • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Inne – Komitet Nauk Klinicznych PAN

Redakcja czasopism

Członek komitetów redakcyjnych: Nefrologia i Dializoterapia Polska, Annals of Transplantation, Forum Nefrologiczne,  Transplantation Proceedings, Archives of Clinical Nephrology. Członek Rady Programowej „Medycyny po Dyplomie”.

Od 2005 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii dla obszaru województwa mazowieckiego.

Organizator i kierownik Regionalnego Ośrodka Kwalifikacyjnego dla województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego (poprzednio także lubelskiego) od 2006 roku.

2005- 2014 – członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia.

Organizator  sympozjów „Postępy w leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu narządów unaczynionych”  2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnych (powołanie przez Centrum Egzaminów Medycznych)  do specjalizacji z transplantologii klinicznej i specjalizacji z nefrologii.

Przewodnicząca Zespołu Ekspertów do zaopiniowana danych o spełnieniu przez jednostkę warunków uprawniających do ubiegania się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego/prowadzenia staży kierunkowych w systemie modułowym w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Udział w rozwoju programu MZ: „Żywy dawca nerki”.


Uczestnikom szkolenia przyznawane są punkty edukacyjne.

W załączeniu druk formularza – wypełniony dokument prosimy przesłać na nr fax 25 785 00 01 lub wiadomością e-mail: szkolenia@centrum.med.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 września 2017 roku.

 

Formularz zgłoszeniowy

 Pobierz

Galeria zdjęć

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast