Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. z dniem 01.01.2018 realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego”, realizowanego w Oleśnicy, Żelechowie, Ceranowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Strachówce i Nurze.

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie form dziennego wsparcia dla osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi dla osób pełnoletnich, a w szczególności tych powyżej 65 r. ż. w celu zapobiegania umieszczaniu w/w osób w zakładach stacjonarnych.

Dzienne Domy Wsparcia będą czynne w godzinach 8.00-16.00. W okresie dwuletniego funkcjonowania każda placówka obejmie opieką co najmniej 80 osób. Czas udziału w projekcie oraz rodzaj udzielanych świadczeń dla podopiecznych określony zostanie w Indywidualnym Planie Opieki uwzględniającym potrzeby i możliwości pacjenta. Czas udziału uczestnika w projekcie nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 260 dni roboczych.

 

Formy wsparcia, jakimi zostają objęci uczestnicy projektu:

  • opieka medyczna
  • opieka terapeutyczną
  • różnorodne formy terapii zajęciowej
  • transport
  • edukacja pacjentów i ich rodzin
  • warsztaty wyjazdowe
  • teleopieka

 

Zamierzamy poprawić samodzielność życiową pacjentów, ich stan zdrowia, zapobiegać wczesnym powikłaniom poszpitalnym, zwiększyć ich udział w życiu społecznym oraz wyedukować i wesprzeć pacjentów i ich rodziny.

Projekt zakłada wprowadzenie TELEOPIEKI, jako nowej formy wsparcia opieki nad uczestnikami oraz ich rodzinami. W ramach tego działania beneficjenci otrzymają telefon z zainstalowaną aplikacją. Pozwoli to na zagwarantowanie w ustalonym czasie bezpieczeństwa uczestnikom w kryzysowych sytuacjach. Niezwykle cenny będzie także system powiadomień o zażywaniu leków. Telefon umożliwi wgląd do harmonogramu zajęć.

Planowane są także TELEKONSULTACJE specjalistyczne z rodzinami podopiecznych, będące wsparciem w określonym czasie w razie wystąpienia doraźnych i trudnych sytuacji kryzysowych. Rodziny otrzymają pomoc w zakresie postępowania ze swoimi chorymi bliskimi

 

Rekrutacja pacjentów:

Koordynator projektu: Sylwia Kurkus-Korycińska, tel. 509 927 446,

email: ddw@centrum.med.pl, www.centrum.med.pl

 

Wpisy na temat projektu:

http://www.podlasie24.pl/powiat-siedlecki/wybierz-kategorie/psychiatra-pod-reka-2474c.html

http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/12343,dzienne-domy-wsparcia

http://www.gminanur.pl/pl/aktualnosci/dzienny-dom-wsparcia-w-ceranowie.html

http://sterdyn.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=67&schemat=&dzialy=67&akcja=artykul&artykul=292

http://www.domanice.eu/gfx/file/2018/aktualnosci/plakat_do_mediow.pdf

http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/13350,dzienny-dom-wsparcia-dziala-juz-w-siedlcach

Ustawienia

Czcionka
Kontrast